media

İzmir Atlıspor Kulübü 2020 Olağan Genel Kurul Duyurusu

  • Jul 21, 2020
  • Yorumlar: 0

Değerli Üyelerimiz,


İZMİR ATLISPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISInın yönetim kurulumuzun 21.07.2020  tarihli ve 316 sayılı kararında;

08 Ağustos 2020 Cumartesi  günü saat 13:00 de İzmir Atlıspor Kulübünde ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına oy birliği

ile karar verilmiştir. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaz ise , ikinci toplantı; 22 Ağustos 2020 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde ilan olunan

gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. İzmir Atlıspor Kulübü Derneği üyelerimizin bilgisine sunarız.

İzmir Atlıspor Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2- Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi

3- Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi

4- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulması ve İbrası

5- 2019 Yılı Bütçesinin Sunulması ve İbrası

6- Denetçi Raporunun Okunması, Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

7- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Seçimi

8- Genel Kurulunun Önümüzdeki Dönem Yönetim Kuruluna Vereceği Yetkilerin Görüşülmesi ve Oylanması

9- Dilek ve Temenniler