Dernek Gelir Gider Beyanı
İZMİR ATLISPOR İFTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
4. AKTİF (VARLIKLAR TL)


4.1 DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler : 6.890,10
4.1.1.1. Kasa : 455,00
4.1.1.2. Banka : 5.187,37
4.1.1.3. Alınan Çekler : 0,00
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) : 0,00
4.1.1.5. Diğer : 1.247,73
4.1.2. Menkul Kıymetler : 0,00
4.1.3. Diğer Alacaklar : 135.777,95
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar : 0,00
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar : 0,00
4.1.3.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar : 133.777,95
4.1.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar : 0,00
4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları : 2.000,00
4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları : 0,00
4.1.4. Stoklar : 22.040,80
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları : 0,00
4.1.4.2. Diğer Stoklar : 22.040,80
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri : 0,00
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları : 0,00
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar : 0,00
Dönen Varlıklar Toplamı : 164.708,85
4.2 DURAN VARLIKLAR :  
4.2.1. Diğer Alacaklar : 0,00
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar : 0,00
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar : 0,00
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar : 0,00
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar : 0,00
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları : 0,00
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları : 0,00
4.2.2. Mali Duran Varlıklar : 0,00
4.2.2.1. İştirakler : 0,00
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar : 0,00
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar : 1.278,00
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar : 0,00
4.2.3.2. Binalar : 0,00
4.2.3.3. Taşıtlar : 0,00
4.2.3.4. Demirbaşlar : 1.278,00
4.2.3.5. Diğer : 0,00
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 0,00
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar : 0,00
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları : 0,00
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar : 0,00
Duran Varlıklar Toplamı : 1.278,00
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 165.986,85
   
TOPLAM : 165.986,85


5. PASİF [KAYNAKLAR TL]


5.1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar : 59.371,39
5.1.2. Diğer Borçlar : 172.466,13
5.1.2.1. Üyelere Borçlar : 0,00
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar : 92.705,87
5.1.2.3. Şubelere Borçlar : 0,00
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları : 0,00
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar : 0,00
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları : 0,00
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları : 79.760,26
5.1.3. Alınan Avanslar : 0,00
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri : 0,00
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler : 68.196,26
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları : 0,00
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 0,00
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 300.033,78
5.2 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar : 0,00
5.2.2. Diğer Borçlar : 0,00
5.2.2.1. Üyelere Borçlar : 0,00
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar : 0,00
5.2.2.3. Şubelere Borçlar : 0,00
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar : 0,00
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar : 0,00
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları : 0,00
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları : 0,00
5.2.3. Alınan Avanslar : 0,00
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları : 0,00
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları : 0,00
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 0,00
5.3 ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye : 0,00
5.3.2. Sermaye Yedekleri : 0,00
5.3.3. Kar Yedekleri : 0,00
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları : 13.257,08
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) : -67.973,45
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı) : -79.330,56
Öz Kaynaklar Toplamı : -134.046,93
Pasif Kaynaklar Toplamı : 165.986,85
   
TOPLAM : 165.986,85

6. GELİRLER


6.1 Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri : 728.777,73
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) : 0,00
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) : 0,00
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı : 0,00
6.1.4.1. Bağış Gelirleri : 0,00
6.1.4.1. Yardım Toplama Gelirleri : 0,00
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri : 0,00
6.1.6. Finansal Gelirler : 0,00
6.1.7. Kira Gelirleri : 0,00
6.1.8. Diğer Gelirler : 0,00
6.2. Gider Fazlası : 73.545,98
TOPLAM : 802.323,71


7. GİDERLER


7.1 Gider Toplamı : 802.323,71
7.1.1. Genel Giderler : 799.000,18
7.1.2. Personel Giderleri : 0,00
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı : 0,00
7.1.3.1.Kültür, Sanat, Spor : 0,00
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma : 0,00
7.1.3.3. Sağlık : 0,00
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler : 0,00
7.1.3.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) : 0,00
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma : 0,00
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları : 0,00
7.1.3.8. Hayır Yardımları : 0,00
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler : 0,00
7.1.3.10. Diğer : 0,00
7.1.3. Diğer Giderler : 3.323,53
7.1. Gelir Fazlası : 0,00
TOPLAM : 802.323,71


(1) Beyannamenin IX uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.
(2) Beyannamenin X uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.