Yönetim KuruluYönetim Kurulu

Görevi Adı / Soyadı
Başkan N. Arif KURTEL
Genel Sekreter Yeliz ÇULHA TUÇTÜRE
Sayman Elif UPRAK
Üye Belgin ÇİÇEKSEVER
Üye Binkut EĞİLMEZ
Üye Cenk HÜNER
Üye Çağ ÇAL

 

Denetim Kurulu

Görevi Adı / Soyadı
Başkan Dinçer YILDIRIM
Üye Cenk ERDEN
Üye Kudret AKALIN

 

Onur Kurulu Üyeleri

Sümer ESENOĞLU
Ali Nail KUBALI
Minal DİZDAROĞLU
Armağan ÖZGÖRKEY

 

Danışma Kurulu Üyeleri

Armağan ÖZGÖRKEY
Necdet KARAGÜLLE
Mehmet Zafer KİTİŞ
Şebnem KARDIÇALI
Sami SARACOĞLU
Yankı MİNARECİ