İZMİR ATLISPOR İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik; spor ahlakına, disiplinine sahip başarılı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, amatör spor faaliyetlerinde maddi ve manevi destek sağlamak için yurtiçi ve milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak, başarı göstermiş sporcuların belirlenmesi ve desteklenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2
 -Bu Yönetmelik; İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü’nün faaliyetleri içerisinde yer alan amatör sporcuları, aldıkları başarıları ve bu başarılara karşı alacakları ödüllere yönelik düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik; İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü tüzüğüne ve İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü’nün ilgili şube yönergelerine dayanılarak, İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4
 -Bu Yönetmelikte geçen,

Kulüp Başkanı: İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü Başkanını,

Yönetim Kurulu: İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü Yönetim Kurulunu,

Sporcu: Ferdi ve/veya takım müsabakalarında dereceyi elde eden İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü sporcularını,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başarılar, başarıların değerlendirilmesi ve ödül uygulamaları ve uygulamalarda dikkat edilecek hususlar

Madde 5 – Başarılı kriterlerinin (seviyelerinin) tanımlanması ve uygulama esasları

Bu yönetmeliğe göre başarı kriterlerinin (seviyelerinin) tanımlanması ve uygulama esaslarına açıklık getirilmesi.

Madde 5-a) Ulusal Yarışmalarda Başarılı Olma Kriteri: İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış ve fiilen atları kulübümüzde bulunan sporculardan aşağıdaki Ulusal yarışmalarda, kendi kategorilerinde birinci olmuş sporcuyu ifade eder.

1-      Türkiye Şampiyonası

2-      Atatürk Kupası, İnönü Kupası, TSYD Kupası

3-      TBMM Kupası, Genelkurmay Başkanlığı Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Cumhuriyet Kupası, Gazi Kupası

4-      Kadın Biniciler Türkiye Kupası, Veteran Biniciler Türkiye Kupası

 

Madde 5-b) Milli Takıma Seçilme Kriteri : İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış ve fiilen atları kulübümüzde bulunan sporculardan, Balkan Şampiyonasına veya Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış  (seçilmiş ilk 8 sporcu arasında yer alan) sporcuyu ifade eder.

Madde 5-c) Milli Takımda Başarılı Olma Kriteri : İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış ve fiilen atları kulübümüzde bulunan sporculardan, Balkan Şampiyonasında veya Avrupa Şampiyonasında seronomiye çıkmış (ilk 5 kişi arasında yer almış) sporcuyu ifade eder.

Madde 6 – Başarı kriterlerine (seviyelerine) göre ödüllerin tanımlanması ve uygulama esasları

Bu yönetmeliğe göre başarı kriterlerine (seviyelerine) göre ödüllerin tanımlanması ve uygulama esaslarına açıklık getirilmesi.

Madde 6-a) Ulusal Yarışmalara Verilecek Ödül : İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış sporculardan Madde 5-a da belirtilen Ulusal yarışmalarda, kendi kategorilerinde birinci olmuş sporculara, elde ettikleri başarıda yer alan atlarına ait 1 (bir) ay at bakım bedeli (pansiyon ücreti) ödül olarak verilecektir.


Madde 6-b) Milli Takıma Seçilmede Verilecek Ödül :
 İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış sporculardan Balkan Şampiyonası veya Avrupa Şampiyonası yarışmalarına katılmaya hak kazanmış (seçilmiş ilk 8 sporcu arasında yer alan) sporculara, elde ettikleri başarıda yer alan atlarına ait 1 (bir) ay at bakım bedeli (pansiyon ücreti) ödül olarak verilecektir.

Madde 6-c) Milli Takımda Başarı Kazanılmasında Verilecek Ödül : İzmir Atlıspor lisansı ile yarışmalara katılmış sporculardan, Balkan Şampiyonasında veya Avrupa Şampiyonasında seronomiye çıkmış (ilk 5 kişi arasında yer almış) sporculara, elde ettikleri başarıda yer alan atlarına ait 1 (bir) ay at bakım (pansiyon ücreti) ödül olarak verilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük-Yürütme

Madde 7 — Yürürlük; Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun seçildiği 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren elde edilen tüm başarılı sporculara yönelik ödül uygulamalarını kapsamaktadır. Başarılı sporcuların hak kazandıkları ödülleri en geç 1 (bir) yıl içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

Madde 8 — Yürütme; Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu yürütür.